วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

บ้านโครงสร้างเหล็ก
บ้านโครงสร้างเหล็กในปัจจุบัน เหล็กถูกนำมาใช้ผลิตเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากหลายสาเหตุทั้งที่เป็นปัจจัยดึง เช่น เหล็กมีความแข็งแรงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ ราคาที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ เป้นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวผลัก เช่น ไม้สามารถผุกร่อนได้ง่าย การรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวจึงมีการมองหาวัสดุอื่นเพื่อนำมาใช้แทนไม้ จากงานวิจัยหลายๆแห่งพบว่าเหล็กเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ทำโครงสร้างที่พักอาศัยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาคารที่พักอาศัยที่เน้นเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก โดยทางสถาบันฯยินดีจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากทั้งผู้ประกอบการผลิตโครงสร้างเหล็ก ผู้ประกอบการรับเหมางานก่อสร้าง และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถพัฒนาโครงการไปอย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ของบ้านโครงสร้างเหล็ก1. บ้านโครงสร้างเหล็กสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วในจำนวนมากๆ โดยใช้ระยะเวลา 45-90 วัน ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยและสามารถจำหน่ายได้โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อยลง หรืออีกทางหนึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้ซื้อเรื่องปัญหาหนี้เสียจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จนไม่สามารถก่อสร้างต่อได้2. บ้านโครงสร้างเหล็กจะปลอดจากปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกินไม้อื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงด้านอัคคีภัยเนื่องจากเหล็กไม่ติดไฟ ทำให้มีความคงทนกว่าบ้านทั่วไป3. บ้านโครงสร้างเหล็กช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าขณะอยู่อาศัย เพราะการก่ออิฐฉาบปูนจะอมความร้อนไว้หลายชั่วโมง4. การบริหารการก่อสร้างสะดวก ทั้งด้านการเงิน ระยะเวลา และแรงงาน5. บ้านโครงสร้างเหล็กมีค่าบำรุงรักษาต่ำ เพราะไม่มีปัญหาเรื่องรอยแตกร้าว หรือผุกร่อน จากการใช้งานปรกติ6. เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นเนื่องจาก ขนาดของโครงสร้างที่เล็กลง ใช้เสาและคานลดลง7. ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า และยังสอดคล้องกับกฏหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบ้านเหล็ก1. บ้านโครงสร้างเหล็กดูแตกต่างจากบ้านทั่วไป ความจริง ทั้งภายนอกและภายใน บ้านโครงสร้างเหล็กไม่ได้แตกต่างจากบ้านโครงสร้างไม้หรือปูนซิเมนต์เลย และถ้ามองใกล้ๆแล้วบ้านโครงสร้างเหล็กจะมีผนังที่เรียบกว่า มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า และไม่มีรอยหัวตะปูบนพื้นผิว2. โครงสร้างเหล็กจะรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์หรือระบบคลื่นสัญญาณอื่นๆ ความจริง การรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์และการทำงานของระบบคลื่นสัญญาณอื่นๆยังคงเหมือนกับบ้านโครงสร้างไม้และปูนซิเมนต์3. บ้านโครงสร้างเหล็กมีประสิทธิภาพต่ำกว่าบ้านโครงสร้างไม้ ความจริง บ้านโครงสร้างเหล็กช่วยป้องกันการแตกร้าวของผนังและข้อต่ออันเนื่องมาจากการหดตัวหรือการคดงอของไม้ ทำให้มีการสูญเสียพลังงานจากอากาศที่รั่วไหลน้อยลง4. บ้านเหล็กจะถูกฟ้าผ่าได้โดยง่าย ความจริง บ้านเหล็กไม่ได้ล่อฟ้ามากไปกว่าบ้านโครงสร้างไม้หรือปูนซิเมนต์เลย เพราะมันเหนี่ยวนำไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน สรุปว่าบ้านโครงสร้างเหล็กได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าน้อยกว่าบ้านไม้5. บ้านโครงสร้างเหล็กจะเกิดสนิม ความจริง การใช้โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีจะช่วยป้องกันสนิม6. การแขวนรูปภาพหรือสิ่งของต่างๆในบ้านเหล็กทำได้ยาก ความจริง ตามปกติรูปภาพสามารถแขวนกับตะขอได้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งนั้น สำหรับวัตถุที่หนักกว่าสามารถแขวนกับสกรูที่ขันเข้าไปโดยตรงกับเกลียวยึด (สามารถตรวจหาแนวยึดได้ด้วยแม่เหล็กธรรมดา)ที่มา : http://www.steelframingalliance.com/ความได้เปรียบของโครงสร้างเหล็กเหล็กคือวัสดุก่อสร้างชั้นดี- มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด- อัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ในเชิงอุตสาหกรรมได้ 68%- ไม่เป็นเชื้อไฟและไม่ลุกไหม้- ไม่มีรูปตายตัว คือไม่แตกร้าว แยก กะเทาะ ผุ- มีความคงมิติ คือไม่ยืดหรือหดตัวตามความชื้นและความร้อนในอากาศ- เหล็กมีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั่วโลกเพราะยึดถือ Specification เดียวกัน ผลประโยชน์ต่อผู้ก่อสร้าง- น้ำหนักเบากว่าวัสดุโครงสร้างอื่นๆ- การเลือกใช้ทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องคัดหรือเลือกสรร- ผนังที่เรียบตรง- มุมที่ถูกต้อง- หน้าต่างและประตูเปิด ปิดได้ดีตามที่ควรจะเป็น- รูที่ทำการเจาะมีน้อย- ลดการสูญเสียเศษที่เหลือ- ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม- ไม่ต้องรอให้ปูนแห้งในการทำงานแต่ละขั้นตอนสามารถทำหลายๆงานได้พร้อมกัน ผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค- ความแข็งแรงสูงทำให้โครงสร้างมีความปลอดภัยกว่า, ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า- ป้องกันอัคคีภัย- ไม่มีปัญหาเรื่องแมลงทำลาย- ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา- ลดความสูญเสียจากแผ่นดินไหว เพราะมีโครงสร้างที่เบาและข้อต่อที่แข็งแรง- ลดความสูญเสียจากการติดตั้ง ประกอบ เพราะมีน้ำหนักที่เบา- ลดความสูญเสียจากลมแรงๆ เพราะมีข้อต่อที่แข็งแรง- สร้างได้รวดเร็วสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่มา : http://www.steelframingalliance.com/


อายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กกล้าชุบสังกะสีไม่มีการเก็บข้อมูลการผุพังของโครงเหล็กชุบสังกะสีที่ได้รับจากการทดสอบใช้งานจริง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากการทดสอบในอุณหภูมิห้องซึ่งน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดสรุปว่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีความหนามากกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร จะมีอายุการใช้งานได้มากกว่า 40 ปีขึ้นไปสนับสนุนข้อมูลโดย :- บริษัท นิวโฮมคอนเซ็พท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0 2656 1524 - 6- บริษัท บอสส์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0 3839 3900- บริษัท ยูนีค บิลดิ้ง คอนเซ็พท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0 2982 9369

ไม่มีความคิดเห็น:

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
แหล่งรวบรวมคลังความรู้ในเรื่องต่างๆ